Administratie van energie 2018-03-29T21:53:13+00:00

Administratie van energie

Databeheer
Een energieaansluiting omvat veel gegevens. E4Q zorgt ervoor dat alle relevante data worden beheerd en gevalideerd zodat er een 100% nauwkeurige dataset wordt overhandigd aan de energiebedrijven.

Tevens zorgen wij onder meer voor:

  • volledige factuurcontrole
  • beheer van de contracten
  • administratie van de productie van de zonnepanelen.

Doorbelasting energiekosten
De basis van de onderlinge doorbelasting aan meerdere gebruikers binnen een gebouw is meestal een zeer complexe berekening. E4Q heeft hier al jarenlang veel ervaring mee.

Terugvorderen geld
Energiefacturen zijn complex en ondoorzichtig. Fouten hierin zijn lastig op te sporen. Wij zijn hierin gespecialiseerd en regelen voor u:

  • restitutie van onterecht in rekening gebrachte bedragen
  • terugvordering van energiebelasting.

Inkoop

E4Q zorgt voor zo gunstig mogelijke contracten. Naast de prijs zijn ook veel kwalitatieve elementen van belang.

Administratie

Onterecht gefactureerde bedragen worden teruggevorderd. Uw complete energieboekhouding wordt bijgehouden.

Beheer

Het verbruik van energie wordt nauwlettend geanalyseerd op basis van trends en ontwikkelingen. Wij benchmarken daar waar mogelijk.

Duurzaamheid

Toepassing van zonnepanelen kan tot in detail worden berekend, maar het is ook mogelijk uw CO2-footprint vast te stellen.