Duurzaamheid 2018-03-29T21:56:12+00:00

Duurzaamheid

Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden verminderd. Besparing en verduurzaming van energie zijn de grote uitdagingen. E4Q helpt u bij uw maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Zonnepanelen (PV)
E4Q heeft een uniek rekenmodel ontwikkeld op basis van jarenlange praktijkmetingen. Daarbij kunnen wij u helpen met:

  • advies over plaatsing en ruimtelijke oriëntatie en kwalitatieve selectie van panelen
  • aanvragen van subsidies (bijv. SDE+)
  • aanbestedingen bij PV-leveranciers en begeleiding realisatie en nazorg
  • monitoring opwekking (kWh) in relatie tot de prestatiegarantie.

CO2
Hoe groot is het effect van het energiegebruik op uw CO2-footprint? Wilt u uw energiegebruik omzetten in een professionele CO2-management applicatie? Wij verzorgen dit.

Duurzame energie
E4Q heeft veel expertise op het gebied van warmte- en koudeopslag (WKO) en warmtepompen.

Wij kunnen uw energievraag ook vergroenen door te kiezen voor certificaten bijvoorbeeld van Hollandse wind.

Inkoop

E4Q zorgt voor zo gunstig mogelijke contracten. Naast de prijs zijn ook veel kwalitatieve elementen van belang.

Administratie

Onterecht gefactureerde bedragen worden teruggevorderd. Uw complete energieboekhouding wordt bijgehouden.

Beheer

Het verbruik van energie wordt nauwlettend geanalyseerd op basis van trends en ontwikkelingen. Wij benchmarken daar waar mogelijk.

Duurzaamheid

Toepassing van zonnepanelen kan tot in detail worden berekend, maar het is ook mogelijk uw CO2-footprint vast te stellen.